Kovinarski in strojniški poklici predstavljajo eno od ogrodij poklicnega in strokovnega izobraževanja v več kot 100-letni zgodovini šole od njenih začetkov do danes. Na zanimanje dijakov zanje je vplival vsakokratni razvoj kovinske industrije v okolju, v katerem je šola delovala. Tehnološki razvoj in razvoj znanosti pa nista vplivala samo na razvoj kovinske obrti in industrije, ampak tudi na izobraževanje za potrebe te stroke, ki se najbolj odraža v vsakokratnih učnih načrtih in predmetnikih v posameznem obdobju izobraževanja za kovinarske in strojniške poklice.

Današnje potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost poklicnega izobraževanja, zato bomo tudi v prihodnosti vzdrževali in razvijali srednje poklicno, poklicno-tehniško in strokovno izobraževanje za razne poklice.

Želimo biti uspešna in sodobna izobraževalna organizacija. V sodelovanju s podjetji strmimo k nadaljnjemu razvoju in rasti šole. S strokovnim in ljubeznivim osebjem ter s sodobnimi metodami izobraževanja želimo doseči visok nivo izobraževalnih storitev in zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja. Z razvijanjem demokratičnih medsebojnih odnosov bomo prispevali k temu, da se bodo učitelji in udeleženci razvijali v trdne, samozavestne osebnosti, ki bodo kos življenjskim izzivom in situacijam.

Naša šola je članica Microsoftovega projekta MSDNAA (MSDN Academic Alliance), kar vsem dijakom naše šole omogoča brezplačen dostop do več kot sto Microsoftovih izdelkov. Dijaki dobijo uporabniška imena in gesla, programsko opremo pa si lahko nato namestijo s spleta. Tako imajo brezplačno na voljo Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Visual Studio, SQL Server in ostalo programsko opremo.

Našim dijakom in študentom za programiranje CNC-strojev prav tako omogočamo uporabo programskega paketa ESPRIT podjetja DP Technology, ki je vodilni razvijalec in ponudnik CAM-programske opreme (računalniško podprte proizvodnje) za celotno področje struženja, frezanja, žične erozije in večopravilnih obdelovalnih sistemov.

Celotno poslopje šole je omreženo z brezžičnimi dostopovnimi točkami EDUROAM, kar bo dijakom omogočilo brezplačen brezžični internet v prostorih šole, v praksi pa to pomeni, da bodo dijaki naše šole z uporabniškim imenom in geslom lahko dostopali do svetovnega spleta na večini šol, univerz in knjižnic po Evropi.

Dijaki imajo na voljo Virtualno učilnico, kjer so zbrana gradiva in naloge strokovno teoretičnih predmetov. Tako lahko dijaki opravljajo naloge doma in jih nalagajo na splet. Na tem mestu so zbrane tudi ocene.