strokovna šola – program Strojništvo

 

V študijskem letu 2020/21 bo Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola izvajala na naši šoli študijski program STROJNIŠTVO v obliki študija na daljavo (izredni študij).

Informativni dan in vpis bo v sredo, 13. 9. 2020 ob 16.00 na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota.

Študijski program STROJNIŠTVA je:

 • sodobno tehnično zasnovan,
 • spodbuja aktivnost za dvig kakovosti,
 • kreditno ovrednoten s 120 ECTS,
 • modularen z možnostjo izbire,
 • zasnovan kompetenčno …

Po uspešno končanem študiju si pridobite naziv inženir/ inženirka strojništva.

Več informacij lahko dobite na spletni strani http://www.ecnm.si ali na telefon 07 39 32 182 ter na elektronski pošti vss@sc-nm.si.

Splošne informacije, informacije o vpisu in izvajanju višješolskega programa strojništva, lahko dobite tudi na naši šoli na telefonu 031 214 211 ali 02 53 48 913 ter po elektronski pošti obal.janez@gmail.com.

Izobraževanje je usmerjeno v prihodnost z vpeljevanjem mednarodnih izmenjav študentov in predavateljev, v aktivnosti na mednarodnih projektih in v vključevanje e-načina izobraževanja v tehniko. Študijski program se izvaja kot študij na daljavo. Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran sistem izobraževanja, kar pomeni, da je sestavljen iz klasičnih predavanj in e-predavanj (eCenter). Pri tem študiju se vaje izvajajo v laboratorijih Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti, delno pa tudi na matični šoli v Novem mestu. Študij na daljavo se izvaja le v primeru dovolj velikega števila vpisanih študentov (10 študentov).

KOMU

 • kdor je opravil splošno oz. poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju in
 • se želi takoj po opravljeni diplomi zaposliti in delati na operativnih produkcijskih nalogah

KAJ

 • oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu
 • takojšnja uporaba teoretično pridobljenih znanj
 • reševanje praktičnih problemov na področju tehnike, proizvodnje, tehnologije, konstruiranja in vzdrževanja ter povezovanje z znanji komunikacije, menedžmenta, računalništva, kakovosti in ekonomike
 • pridobljena znanja so vezana na uporabna praktična znanja, ki si jih študent pridobi na izobraževanju v podjetjih
 • spoznavanje naprav ter uporabe inštrumentov, potrebnih za opravljanje dela na področju strojnih sistemov

KAM

 • samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu
 • načrtovanje in uvajanje novosti v delovni proces, samostojno reševanja konkretne strokovne problematike
 • vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih postopkov
 • delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ali
 • nadaljnje izobraževanje po končanem študiju na visokih strokovnih šolah, ki izobražujejo iz področja strojništva

PREDMETNIK

1. letnik

Obvezno

Izbirno (študent izbere en predmet)

2. letnik

 

Izbirno (študent izbere med izbirnimi moduli Avtomatizacija, Energetika, Orodjarstvo, Proizvodnja ali Vzdrževanje)