Govorilne ure učiteljev, ki poučujejo v programih na področju strojništva so

vsak prvi ponedeljek v mesecu, in sicer od 16.00 do 16.45.

Poročila o praktičnem izobraževanju (E_dnevnik).

Navodila za izdelavo seminarskih in projektnih nalog (Navodila).

Navodila za pripravo predstavitev oziroma prezentacij (Prezentacije).

Šolski koledar za šolsko leto 2015/2016.

Šolska pravila ocenjevanja znanja in hišni red.

Pravilniki

Pravilnik o ocenjevanju znanja.

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah.

Pravilnik o poklicni maturi.

Pravilnik o zaključnem izpitu.